Trevor Nakanapa Maminyamanja

Language group
Anindilyakwa

 (2 works)

Img Title Date Artist Medium Acc #
Macassan prau Macassan prau 1983 Trevor Nakanapa Maminyamanja Anindilyakwa earth pigments on Stringybark O.12-1992
Macassan prau Macassan prau 1983 Trevor Nakanapa Maminyamanja Anindilyakwa earth pigments on Stringybark O.11-1992