John Wilson Wuribudiwi

Born
1955
Language group
Tiwi

 (3 works)

Img Title Date Artist Medium Acc #
Purrukaparli Purrukaparli 1997 John Wilson Wuribudiwi Tiwi earth pigments on Ironwood (Casuarina sp.), coconut fibre, feathers, twine 1999.23
Purrukaparli Purrukaparli 1999 John Wilson Wuribudiwi Tiwi earth pigments on Ironwood (Casuarina sp.), coconut fibre 1999.382
Murtankala Murtankala 2010 John Wilson Wuribudiwi Tiwi earth pigments on Ironwood (Casuarina sp.) 2011.102