Pola STOUT

Born
1902 Austria
Died
1984 United States
Nationality
Austrian

 (1 works)