Nandaputa Maminyamanja

Language group
Anindilyakwa

 (1 works)

Img Title Date Artist Medium Acc #
The sawfish, Ingurudungwa The sawfish, Ingurudungwa 1948 Nandaputa Maminyamanja Anindilyakwa earth pigments on Stringybark O.6-1956