Nawurapu Wunungmurra

Born
(c. 1952)
Language group
Dhalwangu

 (1 works)

Img Title Date Artist Medium Acc #
Gapu ga Gitkit (Water and birds) Gapu ga Gitkit (Water and birds) 2005 Nawurapu Wunungmurra Dhalwangu earth pigments on wood 2010.526.a-e