Ngayarta Kujarra

Ngayarta Kujarra
2009

Artist/s name
Jakayu Biljabu
Manyjilyjarra

Yikartu Bumba
Manyjilyjarra

May Chapman
Manyjilyjarra

Nyanjilpayi Nancy Chapman
Manyjilyjarra

Doreen Chapman
Manyjilyjarra

Linda James
Manyjilyjarra

Donna Loxton
Kartujarra

Mulyatingki Marney
Manyjilyjarra

Reena Rogers
Manyjilyjarra

Beatrice Simpson
Manyjilyjarra

Ronelle Simpson
Manyjilyjarra

Muntararr Rosie Williams
Manyjilyjarra


Medium
synthetic polymer paint on canvas
Measurements
300.6 x 500.3 cm
Place/s of Execution
Punmu, Western Australia
Accession Number
2011.276
Credit Line
National Gallery of Victoria, Melbourne
Felton Bequest, 2011
© the artists, courtesy Martumili Artists, Newman
Gallery Location
Gallery 2
Ground Level, NGV Australia